Länkar
  

 

Sällskapet sida på Facebook.
https://www.facebook.com/#!/groups/allanpettersson/ 
(kopiera och öppna i nytt fönster)

Allan Pettersson Page, mångårig hemsida i USA.
http://homepages.uc.edu/~cauthep/allan.html  

Hemsida med analyser, betraktelser av en i Finland bosatt amerikan, till 100års-jubiléet 2011.
http://allanpettersson100.blogspot.se/

Internationella sällskapet i Tyskland.
http://www.iapg.de/ 

Mark Shanks sida.
http://www.classical.net/music/comp.lst/acc/pettersson.html  

Jean-Christophe Le Toquin sätter poesi till sjunde symfonin.
http://musicinwords.free.fr/apwords.htm 

Gehrmans , som förlägger Petterssons musik.
http://www.gehrmans.se/upphovsman/allan_pettersson

Engelskspråkig sida på Facebook.
https://www.facebook.com/#!/groups/2344964171/
(kopiera
och öppna i nytt fönster)