Medlemskap


Vi vill inbjuda dig att bli medlem i Allan Pettersson-sällskapet för att du redan är berörd av hans musik och/eller för att du vill veta mer om hans liv och verk.

Årsavgift enskild kr 150, bankgiro 5743-7154.

Skriv på talongen: Årsavgift i Allan Pettersson-sällskapet.
Uppge eget namn, adress, gärna även
epost-adress, om sådan finnes.

Välkommen som medlem och sprid gärna kännedom om sällskapet. Du kommer att få information om sammankomster med och om Petterssons musik.

Sällskapets kontakt:

Nils Larsson (ordf.)

epost:
nilsorg@algonet.se