Styrelsen  [правление]


Ordinarie ledamöter:  (enligt årsmöte 2012)

Nils Larsson, ordf  nilsorg@algonet.se

Styrelsemedlemmar:

Christina Fryklöf sekr
Tomas Svendén kassör

*Lars Åke Lundberg ledamot
*Monica Hammar Granberg ledamot
*Stig Jacobsson ledamot
*Cynthia Zetterqvist ledamot

Suppleanter:
*Lars Erik Andrenius
*Boel Adler
*Håkan Larsson

Korresponderande ledamöter:
*Laila Barkefors, Lund, musikvetare, fil dr., förf. till avhandlingen om Allan Pettersson ”Gallret och stjärnan”
*Marco Feklistoff, Umeå, orkesterchef för Norrlandsoperan
*Fredrik Paulsson, Stockholm, violinist
*Johanna Persson, Göteborg, altviolinist
*Christian Lindberg, Stockholm, trombonist, dirigent, tonsättare
*Robert Suff (BIS)
*Jonas Lindgård, konsertmästare Nordiska Kammarorkestern.