Verkförteckning i kronologisk ordning For english, please read Paul Cauthens page

1. Två elegier för violin och klaver (1934)

Ed.nr. 6597. AB Nordiska Musikförlaget, cop. 1982.

1. Andantino.
2. (ingen angivning).


Speltid 3 min.

 

2. Sex sånger (1935) för sång och piano.

Ed.nr. 6548. AB Nordiska Musikförlaget, cop. 1974.

1.Det blir stilla då kråkorna dör, text: Gunnar Björling;

2. En visa i ensamhet, text Dan Andersson;

3. Pinjen och blixten, text: Sten Selander;

4. Resignation, text: Ingeborg Björklund;

5. Tillflykt, text: Ingeborg Björklund;

6. Mitt hjärta behöver ett litet barn, text: Jarl Hemmer.

Speltid 15 min.


 

3. Fantaisie pour alto seul (1936).

Ä Björn Sjögren.

Ed.nr. NMS 65474. AB Nordiska Musikförlaget, Cop. 1982.

Speltid 3 min.
 

4. Fyra improvisationer för violin, viola och violoncell (1936).

AB Nordiska Musikförlaget, C0 1992.

Speltid ca 30 min.

 

5.Andante espressivo för violin och piano (1938).

Ed.nr. NMS 1601247. Warner/Chappell Music Scandinavia AB.


Speltid 2,5 min.

 

6. Romanza för violin och piano (1942).

Ed.nr. NMS 6596. AB Nordiska Musikförlaget, Cop. 1982.

2 satser.


Speltid ca 3 min.

7. Barfotasånger (1943-45) 24 sånger för en röst och piano.

Text: tonsättaren.

Ed.nr. NMS 6480. AB Nordiska Musikförlaget, cop. 1978.

(Allan Pettersson bearbetade dessa sånger helt fram till början av 1960- talet.)

1.Visa i sorgton;

2. Klokar och knythänder;

3. Fattig är Mor;

4. Kärleken går vilse;

5. Stjärnan och gallret;

6. Nånting man mist;

7. Blomma säj;

8. Vintervisa;

9. Liten ska vänta;

10. Jungfrun och ljugarpust;

11. En spelekarls himlafärd;

12. Du vet;

13. Du lögnar;

14. Herren går på ängen;

15. Hundarna vid havet;

16. Kivlynnte liten;

17. Jag tänker på ting;

18. Blomma vid min fot;

19. Rymmaren;

20. Min längtan;

21. Nu väntar man vinter;

22. Vännen i söndagslandet;

23. Mens flugorna surra;

24. Han ska slacka min lykta

 

Speltid ca 6o min.

 

8. Lamento för piano (1945).

Ed.nr. NMS 6546. AB Nordiska Musikförlaget, cop. 1981.

 

Speltid 2,5 min.

 

9. Fuga i E för oboe, klarinett och fagott (1948).

AB Nordiska Musikförlaget.

Uruppfört 14 september 1950, Sveriges Radio.

Musiker: Torleif Lännerholm, oboe. Tore Westlund, klarinett. Tore Rönnebäck, fagott.

 

Speltid ca 13,5 min.

 

10. Concerto pour violon et quatuor a cordes  (1951)

(Konsert nr 1 för violin och stråkkvartett)

Ed.nr. NMS 10499. AB Nordiska Musikförlaget/Edition Wilhelm Hansen, cop. 1986.

Uruppfört 10 mars 1951, Fylkingen Stockholm. Lars Frydén, violin. Stråkkvartett: Soldan Ridderstad och
Karl-Olof Nihlman, violin. Axel Jonsson, viola. Bengt Ericson, violoncell.

3 satser: Allegro moderato - Lento -Allegro moderato.

 

Speltid ca 33 min.

 

11. Konsert nr 1 för stråkorkester (1949-50).

AB Nordiska Musikförlaget/Edition Wilhelm Hansen.

Uruppfört 6 april 1952, Sveriges Radio. Radioorkestern, dirigent: Tor Mann.

3 satser: Allegro - Andante - Largamente. Allegro

 

Speltid ca 21 min

 

12. Sju sonater för två violiner (1951)

Warner/Chappell Music Scandinavia AB1601241 .

Uruppförd:

Nr.1 28 mars 1953, Fylkingen. Matla Temko & Andor Sagi.

Nr.2 30 mars 1962, Sveriges Radio. Erich Röhn & Bernhard Hamann.

Nr. 3 & 7  16 december 1952. Paris, Salle de l’Ecole Normale de musique.

Monique Janne & Fran Onfroy.

Nr. 4 & 5 april 1962, Sveriges Radio. Erich Röhn & Bernhard Hamann.

Nr. 6  13 april 1962, Sveriges Radio. Erich Röhn & Bernhard Hamann.

 

Första framförandet av samtliga: 14 februari 1999 på Historiska Museet, Stockholm.

Arrangör: Samtida Musik. Namn: Duo Gelland.

Sonat 1: 1 sats. Sonat 2: 3 satser. Sonat 3-5 1 sats. Sonat 6: 5 satser.

Sonat 7: 1 sats.

 

Sammanlagd speltid ca 6o min.

 

13. Symfoni nr 1 (1951).

Partiturfragment.

Verket indraget av tonsättaren.

 

14. Symfoni nr 2 (1952—53).

"Till Tor Mann och Radiotjänst med varmt tack från tonsättaren"

Ed.nr. NMS 10502. AB Nordiska Musikförlaget, cop. 1986.

Uruppförd 9 maj 1 954, Musikaliska Akademien, Stockholm. Radioorkestern, dirigent Tor Mann.

1 sats.

2**22*2/2220/17/Celesta/stråk

 

Speltid 42 min.

15. Symfoni nr 3 (1954-55) 

AB Nordiska Musikförlaget. Ej tryckt.

Uruppförd 19 november 1956, Göteborg. Göteborgs Symfoniorkester dirigent Tor Mann.

4 satser:
- Introduzione (Andante con moto). Allegro con moto
- Largo con espressione -Allegro comodo.
Allegro deciso
- Allegro con moto (tempo di prima parte).

2.Picc.2.Cor angl. 2Cl basso 2Contrafag/4331/17/str.

Speltid ca 40 min.

16. Konsert nr 2 för stråkorkester (1956).
Tillägnad Svenska Byggnadsarbetareförbundet ("Byggnads")

AB Nordiska Musikförlaget. Ej tryckt.

Uruppförd i december 1968, Sveriges Radio. Sveriges Radios symfoniorkester, dirigent Stig Westerberg.

3 satser:
- Allegro
- Dolce e molto tranquillo
- Allegro.

Speltid ca 22,5 min.

17. Konsert nr 3 för stråkorkester (1956-57). 

Sveriges Radio. Uruppförd 14 mars 1958, Konserthuset, Stockholm. 
Sveriges Radios symfoniorkester, dirigent Tor Mann.

3 satser: 
- Allegro con moto 
- Mesto 
- Allegro con moto.

Speltid ca 49 min

 Konsert nr 3 för stråkorkester: sats 2,  mesto (publicerad separat).

Carl Gehrmans Musikförlag.

Speltid ca 25 min

18. Symfoni nr 4 (1958-59).

AB Nordiska Musikförlaget. Ej tryckt. 

Uruppförd 27 januari 1961 , Stockholm, Nutida Musik-konsert. 
Stockholms Filharmoniker dirigent Sixten Ehrling
.

1 sats. 

2.Picc.2.CorAngl.2.Cl.basso.2.Contrafag./4331/ 18/Celesta/Str.

Speltid ca 35 min.

19. Symfoni nr 5 (1960-62).

Ed.nr. NMS 10483. AB Nordiska Musikförlaget/Edition Wilhelm Hansen, cop. 1985.

Uruppförd 8 november 1963, Stockholm, Konserthuset. Radioorkestern, dirigent Stig Westerberg.

1 sats.

2*22*2.Contrafag./4331/16/str.

Speltid ca 42 min.

20. Symfoni nr 6 (1963-66). 
"To Stig Westerberg."

Ed.nr. NMS 10486. AB Nordiska Musikförlaget/Edition Wilhelm Hansen Stockholm, cop. 1985.

Best. av Sveriges Radio. Uruppförd 21 januari 1968, Stockholm, Sveriges
Radio Radioorkestern dirigent Stig Westerberg

1 sats. 

2.Picc.2*2.Cl.basso.2.Contrafag./4331/1 8/str.

Speltid ca 55 min.

 21. Symfoni nr 7 (1966-67). 
Till Antal Dorati.

Ed.nr. NMS 10276. AB Nordiska Musikförlaget/Edition Wilhelm Hansen Stockholm, cop. 1972.

Uruppförd 13 oktober 1968, Stockholm. Stockholms Filharmoniska Orkester,
dirigent Antal Dorati.

1 sats. 

2.Picc.22.Cl.basso.2.Contrafag./4331/16/str.

Speltid 42-44 min.

22. Symfoni nr 8 (1968-69). 
Till Stockholms Filharmoniska Orkester.

Ed.nr. NMS 10452. AB Nordiska Musikförlaget/Edition Wilhelm Hansen
Stockholm, cop. 1984.

Uruppförd 23 februari 1972, Stockholms Konserthus.
Filharmoniska Orkestern, dirigent Antal Dorati.

2 satser. 

2.Picc. 22.Cl.basso.2.Contrafag./4331/ 17/Str.

Speltid ca 45 min.

 

23. Symfoni nr 9 (1970) 
For the Gothenburg Symphony Orchestra and its chief
conductor Sergiu Comissiona. Ed.nr. 

NMS  10649. AB Nordiska Musikförlaget, cop. 1989.

Beställd (1970) av Göteborgs Symfoniorkester till
Göteborg Stads 350-årsjubileum. Uruppförd 18 februari 1971 , Göteborg.
Göteborgs Symfoniorkester dirigent Sergiu Comissiona.

1 sats. 

2.Picc.22.Cl.basso.2.Contrafag./4331/17/str.

Speltid ca 65-70 min.

 

24. Symfoni nr 10 (1972).

Ed.nr. NMS 10651. AB Nordiska Musikförlaget, cop.1989.

Uruppförd 14 januari 1974, Sveriges Television.Radiosymfoniorkestern,
dirigent Antal Dorati.

1 sats. 

2.Picc.22.Cl.basso.2.Contrafag./4331/17/Celesta/str.

Speltid ca 26 min.

25. Symfoni nr 11 (1973). 
Beställd av Musikselskapet >>Harmonien<< Bergen, tillägnad detta.

AB Nordiska Musikförlaget/Edition Wilhelm Hansen Stockholm, cop. 1989.

Uruppförd 24 oktober 1974 Bergen. Musikselskapet Harmonien, dirigent Karsten Andersen.

1 sats. 2.Picc.22.Cl.basso.2.Contrafag./4331/17/Celesta/str.

Speltid ca 24 min.

26. Symfonisk sats (1973)  
Uruppförd som TV-film under titeln  Poem.
Till Boris Engström.

AB Nordiska Musikförlaget/Edition Wilhelm Hansen, Stockholm.

Beställd av Sveriges Radio/TV. Uruppförd 24 december 1976, Stockholm.
Radiosymfoniorkestern, dirigent Stig Westerberg.

1 sats.

2.Picc.22.Cl.basso.2.Contrafag./4331/14/str.

Speltid ca 13 min.

27. Symfoni nr 12, "De döda på torget" (1974)
för blandad kör och orkester 

Text av Pablo Neruda (Los muertos de la plaza). 
Svensk tolkning av Artur Lundkvist och Francisco J. Uriz. 
Beställningsverk till Uppsala universitets 500-årsjubileum.

Ed.nr. NMS 10354. Edition Wilhelm Hansen Stockholm AB, cop. 1982.

Uruppförd 29 september 1977, Uppsala. Stockholms Filharmoniska Orkester, Uppsala Akademiska Kammarkör, Stockholms Filharmoniska Kör, dirigent Carl Rune Larsson.

9 satser:
1 . De döda på torget. 2. Massakern. 3. Nitratets män. 4. Döden. 5. Hur fanorna föddes.
6. Jag kallar på dem. 7. Fienderna. 8. Här är de. 9. Alltid.

222.Cl.basso.2/4331/15/Celesta/str.

28. Vox Humana  (1974) 
kantat för soli, blandad kör och stråkorkester

Texter av Pablo Neruda
& latinamerikanska arbetardiktare, i sv övers.     

Svensk Musik.

Uruppförd i mars 1976, Stockholm. Marianne Mellnäs, sop. Margot Rödin, alt. 
Sven Erik-Alexandersson, tenor. Erland Hagegård, baryton. 
Radiokören, Radiosymfonikerna, dirigent Stig Westerberg.

3 delar:
1. Död natt. Ballad. För en kort minut. En man går förbi. 
Den obotfärdige. Svälten. Dikt hämtad från en tidningsnotis. 
Dikt till en död vän. Ögonblicksbild från ett kafé. Lynch. Che.
Epitafium över en invasionssoldat. Den sista dikten. Lysande vision.

2. Dansvisa. Dom över en förrädare. Min mor.

3. Den stora glädjen.

Speltid ca 50 min.

29. Symfoni nr 13 (1976). 
Beställningsverk (via NOMUS) av Styrelsen för Festspillene i 
Bergen till 25-årsjubileet 1977. Till dessa och Musiksällskapet
Harmonien i Bergen samt konstnärlige ledaren Karsten Andersen.

AB Nordiska Musikförlaget, Stockholm, cop. 1989.

Uruppförd 7 juni 1978, Grieghallen, Bergen. Musiksällskapet Harmonien, dirigent Francis Travis.

1 sats. 

2.Picc.22.Cl.basso.2.Contrafag./4331/15/str.

Speltid ca 6o min.

30. Konsert nr 2 för violin och orkester (orig-version 1977-78). 
Till Ida Haendel.

Warner/Chappell Music Scandinavia. Ej tryckt. 
( Ny version 1980 finns, se nr. 35.)

Beställningsverk av Sveriges Radio. Uruppförd 25 januari 1980, Stockholm, Sveriges Radio. Ida Haendel, violin. Radiosymfonikern, dirigent Herbert Blomstedt.

1 sats. 

2.Picc.22.CLbasso.2.Contrafag./4331/15/str.

Speltid ca 50 min.

 

31. Symfoni nr 14 (1978). 

Ed.nr. NMS 10685.

AB Nordiska Musikförlaget/Edition Wilhelm H Stockholm, cop. 1989.

Uruppförd 26 november 1981 , Stockholm. 
Stockholms Filharmoniska Orkester. dirigent Sergiu Comissiona.

1 sats

2.Picc.22.Cl.basso.2.Contrafag./4331/14/Celesta/str.

Speltid ca 52 min.

32. Symfoni nr 15 (1978).

Ed.nr. NMS 10686. AB Nordiska Musikförlaget/Edition Wilhelm Hansen Stockholm, cop. 1989.

Uruppförd 19 november 1982, Stockholm, Sveriges Radio. 
Radiosymfonikerna, dirigent Sergiu Comissiona.

1 sats. 

2.Picc.22.Cl.basso.2.Contrafag./4331/14/Celesta/str.

Speltid ca 31 min.

33. Symfoni nr 16, för altsaxofon och orkester (1979) 
Beställd av saxofonisten Dr Frederick L. Hemke, USA, 
och tillägnad denne.

Ed.nr. NMS 10687. AB Nordiska Musikförlaget/Editlon Wilhelm Hansen Stockholm, cop. 1989.

Uruppförd 24 februari 1983 Stockholms Konserthus. Frederick L. Hemke, saxofon. Stockholms Filharmoniska Orkester, dirigent Yuri Ahronovitch (Jurij Aronovitj)

1 sats. 

2.Picc.222.Contrafag./4330/15/str.

Speltid ca 25 min

34. Konsert för viola och orkester (1979)
AB Nordiska Musikförlaget. Ej tryckt.

Uruppförd 24 september 1988, Grosser Sendesaal, Sender Freies Berlin. 
Jurij Basjmet, viola, RSO Berlin, dirigent Sergiu Comissiona

1 sats. 

2222/4230/10/str.

Speltid ca 30 min.

35. Konsert nr 2 for violin och orkester (omarbetad utgåva 1980)
Warner/ Chappell Music Scandinavia.
Ej tryckt.

Uruppförd i Berwaldhallen, Stockholm, 26 mars 1999. 
Isabelle van Keulen, violin, Sveriges Radios symfoniorkester, dirigent, Thomas Dausgaard

36. Symfoni nr 17 (1980) 
Partiturfragment, 207 takter.

Ej förlagd.
(citerad i Peter Ruzickas verk "‘...das Gesegnete, das Verfluchte’")

Verk av Allan Pettersson hos andra tonsättare:

Christopher D Brakel (född 1977):

Variationer för orkester (1999),
över ett tema att Allan Pettersson ("Han skall släcka min lykta", Barfotasång nr 24)

Nicolas Bacri:

Symfoni nr 2 "Sinfonia Dolorosa" /in memoriam Allan Pettersson/